header 1000

A+ A A-

Pískový filtr

Písková filtrace  je navržena pro mechanickou filtraci nečistot a nerozpustných látek obsažených ve filtrované vodě chladicího okruhu.
Filtr se používá jako boční filtrace hlavního cirkulačního okruhu. Množství vody přiváděné do boční filtrace by mělo být v rozsahu 5% - 10% z celkového průtočného množství cirkulačního okruhu.
Zpětný proplach se provádí s využitím filtrované vody, změnou směru proudění ve filtru. Případně může být filtr osazen zařízením pro zpětné praní stlačeným vzduchem. Vzhledem k použití jako boční filtrace není nutné zajistit kontinuální provoz zařízení a po dobu filtrace nemusí být zařízení v provozu.
Filtr je dodáván včetně filtračního čerpadla, ovládacích armatur pro zajištění zpětného praní, instalační palety pro snadnou přepravu a montáž, el. rozvaděče. U větších aplikací je vzhledem k přepravním rozměrům zařízení dodáváno v demontovaném stavu.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte, rádi Vám pomůžeme s doplněním technických parametrů nutných k návrhu pískového filtru a sestavíme Vám nabídku konkrétního zařízení  s ohledem na Vaše požadavky.

Výhody nabízeného řešení:

 • vysoká účinnost filtrace v důsledku využití písku s optimální zrnitostí
 • jednoduchá a rychlá montáž zařízení
 • možnost jednoduchého doplnění do již provozovaných systémů
 • provoz s minimálním požadavkem na obsluhu zařízení (automatické praní filtru)

Dodávka zařízení obsahuje:

 • Instalační plastovou paletu, na které je instalován otevřený plastový  box a v něm celé  zařízení
 • Laminátovou filtrační nádobu
 • Filtrační náplň tvořenou křemičitým pískem
 • PVC-U  PN 10 potrubní rozvody mezi filtrační nádobou, čerpadlem a ovládacími armaturami
 • Kompresor (u varianty a praním pomocí stlačeného vzduchu)
 • Ovládací armatury s el. pohonem
 • Elektroinstalaci včetně ovládacího el. rozvaděče s možností připojení provozních stavů do nadřazeného systému 

Výhody:

Voda může být čerpána přímo z bazénu chladicích věží ( je nutné zajistit nátok do čerpadla z bazénu chladicí vody ) a není nutné využívat hlavní cirkulační čerpadla a potrubní rozvody. Automatický ventil provede proplach za těchto podmínek:

 • Nárůstu tlaku  přívodní větvi potrubí od čerpadla ( na vstupu do filtru) se zvýšil tlak na nastavenou úroveň – možnost nastavit v intervalu 0,8 – 2 atm.
 • Časově – pokud nenastane nárůst tlaku na nastavenou mez v době do 7 dnů od posledního provedeného praní. Tuto funkci lze vypnout na ovládacím panelu.

Vhodné aplikace

 • Filtrace chladící vody
 • Filtrace pro chladící věže
 • Filtrace pro otevřené chladící okruhy
 • Filtrace znečištěné povrchové vody
 • Filtrace průmyslových vod
 • Odstraňování řas

Hranice dodávky zařízení:

 • přípojka přívodního  potrubí filtrované vody do filtru na stěně instalační palety
 • přípojka filtrované vody z filtru zpět do cirkulačního okruhu na stěně instalační palety
 • přípojka vody zpětného praní pro potrubí do kanalizace na stěně instalační palety
 • svorkovnice pro připojení hlavního přívodu elektro do ovládacího rozvaděče
 • svorkovnice pro připojení signalizace provozních stavů do nadřazeného řídícího systému

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena