header 1000

A+ A A-

Speciální provedení chladicích věží

Chladicí věže určené pro chlazení vody pro výrobu umělého sněhu

Více informací

Tiché chladicí věže

Více informací

Chladicí věže pro silně znečištěnou vodu

Více informací

Celoplastové a celonerezové provedení chladicí věže pro agresivní prostředí

Více informací

Věže pro chlazení vody o teplotě do 80 °C

Více informací

Chladicí věže pro kontejnerovou přepravu

Více informací

Zobrazeno: 3088

Chladicí věže určené pro chlazení vody pro výrobu umělého sněhu

 Pro výrobu umělého sněhu je jedním z klíčových faktorů teplota vody přiváděná do systému zasněžování. Pro dosažení co nejnižších teplot vody určené k výrobě umělého sněhu je možné použít chladicí věže. Teplota vody je pomocí chladicí věže snížena před tím, než je voda přivedena do systému rozvodů umělého zasněžování. Uvedeným způsobem je možné provozovat umělé zasněžování s vyšší efektivitou v důsledku nižších teplot vody přiváděné do systému umělého zasněžování.
Vzhledem k tomu, že se teplota ochlazené vody blíží bodu mrazu, jsou chladicí věže pro tyto aplikace vyráběny ze sklolaminátu. Předností sklolaminátové konstrukce je vysoká odolnost proti vlivům vlhkosti a extrémním podmínkám okolního prostředí ( zejména provozním teplotám )
Všechny komponenty chladicí věže, které jsou vystaveny nízkým teplotám a hrozí u nich problém s namrzáním, jsou vyhřívány, čímž se zabraňuje tvoření vrstev ledu a tím možnému poškození.


spec_snih_01.jpgspec_snih_02.jpgspec_snih_03.jpg

Zobrazeno: 5817

Chladicí věže pro silně znečištěnou vodu

Chladící věže (se speciální mřížovitou výplní) umožňují chlazení kalné nebo velmi znečištěné vody přímo v chladicím okruhu.
Chladicí vestavba je tvořena z polypropylenových roštů. Ty se skládají přímo na sebe ve stření části chladicí věže. Kanály pro zajištění proudění vzduchu jsou v těchto roštech přímo nad sebou a jsou dostatečně veliké pro možnost použití pro silně znečištěnou vodu. Tato konstrukce je navržena tak, aby docházelo ke chlazení vody i při částečně znečištěné chladicí vestavbě. Konstrukce chladicí vestavby dále zabraňuje úplnému ucpání a tím výraznému snížení chladicího výkonu zařízení. Vzhledem ke značnému nárůstu zatížení nosné konstrukce chladicí věže vlivem částečného znečištění chladící vestavby je speciálně upravena a vyztužena spodní část chladicí věže.

spec_znecist_01.jpgspec_znecist_02.jpg

Zobrazeno: 5268

Tiché chladicí věže

 spec_nizkohluk_01.jpgNízkohlučné chladicí věže série PME – E

Tyto chladicí věže nabízejí velmi efektivní vyřešení problémů s hlučností prostřednictvím instalace nízko-otáčkových axiálních sacích ventilátorových jednotek se speciálním tvarem oběžného kola. Otáčky ventilátorových jednotek se pohybují u tohoto provedení v rozmezí 375 ot/min až 500 ot/min. Ventilátory jsou napřímo spojeny s nízko-otáčkovým el. motorem.
Ke snížení hlučnosti dále přispívá speciální tvar záchytné vany a kryty v nasávacích otvorech přívodu vzduchu do chladicí věže, které zabraňují šíření hluku. Chladicí věž je opláštěna dvojitou sklolaminátovou stěnou uvnitř, které je pěnová výplň zabraňující šíření hluku z vnitřku chladicí věže.
Popsaným řešením bylo dosaženo snížení hlučnosti na hodnotu chladicích věží osazených radiálním ventilátorem. Výhodou tiché tiché chladicí věže série PME – E je snížení hlučnosti s minimálním snížením chladicího výkonu zařízení a minimálizací nároků na zvýšení el. příkonu ventilátorových jednotek, které musí u ostatních řešení tichých chladicích věží překonávat ztrátu způsobenou tlumiči hluku, nebo instalací radiálního ventilátoru. Uvedené vede k výraznému snížení provozních nákladů.
Nízkohlučné chladicí věže série PME-E jsou opatřeny servisním poklopem. U tohoto provedení není osazena jedna stěna, která by mohla být kompletně demontována pro případ čištění chladicí věže.

spec nizkohluk 02

Zobrazeno: 5360

Celoplastové a celonerezové provedení chladicí věže pro agresivní prostředí

Konstrukce všech sérií chladicích věží obsažených ve výrobním programu společnosti MITA jsou v základním provedení řešeny pro použití běžné chladící vody v otevřených a uzavřených systémech. Při dodržení běžné kvality vody, která by měla být vždy specifikována při návrhu chladicí věže, vykazují všechny vyráběné typy dlouhou životnost bez rizika vzniku koroze. V případě požadavku Vám zašleme specifikaci kvality vody, která by měla být v chladicím okruhu dodržena pro předpoklad možnosti použití základního provedení chladicí věže.
Většina instalací chladicí věže splňuje požadavky na kvalitu vody a není nutné instalovat celoplastové, nebo celonerezové provedení.
V případě požadavku na chlazení agresivních vod může mít tento fakt vliv na zkrácení životnosti základního provedení konstrukce chladicí věže. Z uvedeného důvodu je možné dodat celonerezové nebo celoplastové provedení chladicí věže, která je odolná i vůči vlivům agresivní vody bez rizika zkrácení její životnosti.
Materiálové provedení chladicí věže je voleno na základě kvality doplňovací vody do chladicího okruhu, místa instalace chladicí věže, lokalitě, do které bude chladicí věž instalována, případně obsahu chem. látek, které se mohu do chladicího okruhu dostávat z chlazené technologie. 

Zobrazeno: 5685

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena