header 1000

A+ A A-

Celoplastové a celonerezové provedení chladicí věže pro agresivní prostředí

Konstrukce všech sérií chladicích věží obsažených ve výrobním programu společnosti MITA jsou v základním provedení řešeny pro použití běžné chladící vody v otevřených a uzavřených systémech. Při dodržení běžné kvality vody, která by měla být vždy specifikována při návrhu chladicí věže, vykazují všechny vyráběné typy dlouhou životnost bez rizika vzniku koroze. V případě požadavku Vám zašleme specifikaci kvality vody, která by měla být v chladicím okruhu dodržena pro předpoklad možnosti použití základního provedení chladicí věže.
Většina instalací chladicí věže splňuje požadavky na kvalitu vody a není nutné instalovat celoplastové, nebo celonerezové provedení.
V případě požadavku na chlazení agresivních vod může mít tento fakt vliv na zkrácení životnosti základního provedení konstrukce chladicí věže. Z uvedeného důvodu je možné dodat celonerezové nebo celoplastové provedení chladicí věže, která je odolná i vůči vlivům agresivní vody bez rizika zkrácení její životnosti.
Materiálové provedení chladicí věže je voleno na základě kvality doplňovací vody do chladicího okruhu, místa instalace chladicí věže, lokalitě, do které bude chladicí věž instalována, případně obsahu chem. látek, které se mohu do chladicího okruhu dostávat z chlazené technologie. 

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena