header 1000

A+ A A-

Serie MCC / MCE

Popis konstrukce chladicí věže s uzavřeným systémem chlazení - série MCC a MCE

Chladicí věže série MCC jsou určeny pro uzavřený způsob chlazení kapalin. Chladicí věže MCC naleznou uplatnění všude tam, kde je nutné chladit kapalinu bez jejího přímého kontaktu s okolním prostředím tak, jak je tomu u chladicích věží s otevřeným systémem chlazení.

Série MCE je řešena jako sprchový kondenzátor pro kondenzaci přiváděných plynů například pro kompresorové chladiče.

Chladicí věže série MCC a MCE vychází z koncepce nosné žárově zinkované ocelové konstrukce z profilované oceli (tloušťka materiálu 3 až 5 mm). Uvedeným způsobem je zajištěna odolnost vůči okolnímu prostředí a vlivům chlazené vody. Ocelová konstrukce chladicí věže je opláštěna sadou laminátových sendvičových desek, které jsou odolné vůči vlivům UV záření a teplotám chladicí vody. Jedna z laminátových desek je kompletně demontovatelná pro usnadnění případných servisních prací uvnitř chladicí věže. Ocelová konstrukce chladicí věže může být dodána v nerezovém provedení materiál AISI 304, případně AISI 316 a to včetně trubkových svazků pro chlazení vody z chlazené technologie.
Výrobní řada chladicích věží série MCC obsahuje 27 modelů pro chladicí výkon od 80 kW do 950 kW.
Výrobní řada sprchových kondenzátorů MCE obsahuje 27 modelů pro chladicí výkon od 100 kW do 1000 kW.
Vzhledem k počtu modelů a možnosti jejich propojování do větších výkonových celků je vždy možné navrhnout optimální velikost chladicí věže pro požadované parametry chlazení a odvedení chladicího výkonu. Chladicí věže je možné dodat jako jedno nebo vícebuňkové (celek tvoří více chladicích věží, které jsou propojeny do jednoho celku). Vícebuňkové provedení má výhodu v záloze pro případ nutnosti provedení servisu na jedné z provozních buněk chladicí věže. V případě servisu na jednobuňkové chladicí věži musí dojít k odstávce chlazení.
Sprchové kondenzátory MCE mají stejnou konstrukci jako série MCC. Rozdílem je vyšší provozní tlak, pro který je navržena sestava trubkových svazků chladicí věže, ve kterých dochází ke kondenzaci přiváděných plynů.

U chlazených technologií, kde není předpoklad nepřetržitého provozu, doporučujeme jako ochranu proti zamrznutí primárního okruhu chladicí věže MCC (chlazená voda z technologie obsažená v trubkovém svazku chladicí věže) provoz primárního okruhu s nezamrzající kapalinou, případně jej osadit topným okruhem pro temperování vody obsažené v trubkách chladicí věže po dobu odstávky chlazené technologie.
Trubkovnice sprchového kondenzátoru a uzavřené chladicí věže mají certifikaci PED.

 

Hlavní výhody konstrukce chladicích věží série MCC a MCE:

  • na vícebuňkové chladicí věži možnost rozdělení odváděného chladicího výkonu na více částí pro případ poruchy a nutnosti provedení servisních prací
  • optimální velikosti chladicí věže vzhledem k požadovanému výkonu
  • dosažení velkých odváděných výkonů s ohledem na možnost sestavení jednotlivých chladicích věží do větších celků
Série MCC / MCE – chladicí věž s uzavřeným systémem chlazení
mcc_mce_vez.jpg

mcc_mce_ventilator.jpg1. Axiální sací ventilátor s el. motorem (u větších průměrů ventilátorů s převodovkou)
Chladicí věž v horní části obsahuje axiální sací ventilátorovou jednotku pro zajištění proudění vzduchu uvnitř chladicí věže. Je tvořena el. motorem a ventilátorem u větších průměrů ventilátorů je z důvodu nutnosti redukování otáček ventilátoru použita převodovka nebo vícepólový pomaloběžný motor. Základní provedení obsahuje jedno-otáčkový el. motor, který je možné osadit externím frekvenčním měničem pro plynulou regulaci otáček ventilátorové jednotky a tím i plynulou regulaci výkonu chladicí věže. Další možností je osazení dvou-otáčkového el. motoru ventilátoru. Materiál lopatek ventilátoru je hliník nebo laminát.

mcc_mce_potrubi.jpg2. Potrubní rozvod sprchovacího okruhu trubkových svazků, materiál PVC (alt. polypropylen)
Pro zajištění maximálního chladicího výkonu je nutné optimální rozstříknutí vody sprchovacího okruhu trubkových svazků. K tomuto slouží vnitřní rozvod vody, který rozvádí vodu ze záchytné vany pod chladicí věží na jednotlivá ramena vnitřního rozvodu vody. Pro zachycení vodních kapek obsažených ve vzduchu, který je nasáván ventilátorem, jsou nad potrubním rozvodem osazeny zachycovače kapek – eliminátory.
mcc_mce_trysky.jpg3. Sada rozstřikovacích trysek sprchovacího okruhu, materiál polypropylen
Každé z ramen vnitřního rozvodu vody je osazenou sadou trysek, která rozstřikuje vodu na trubky ve kterých je dále chlazena voda z chlazené technologie. Speciální konstrukce trysek poskytuje optimální rozložení vody sprchovacího okruhu na celou plochu chladicí věže.
mcc_mce_konstrukce.jpg4. Nosná konstrukce chladicí veže, materiál žárově zinkovaná ocel (alt. nerez)
Ocelová žárově zinkovaná konstrukce (za příplatek možné provedení AISI 304) v horní části osazena ventilátorovou jednotkou. Střední část tvoří chladicí vestavba a spodní část nasávací otvory a záchytná vana sprchovacího okruhu.
mcc_mce_vestavba.jpg5. Chladicí vestavba – trubkové svazky
Do střední části chladicí věže je osazena chladicí vestavba, ve které dochází ke chlazení vody přiváděné do chladicí věže. Vestavba je tvořena svazkem tenkostěnných ocelových trubek ( materiálové provedení ocel – žárově zinkována z vnější strany nebo nerezová ocel ). Připojovací potrubí oteplené a ochlazené vody do rozdělovače trubkových svazků je vyvedeno na vnější stranu chladicí věže.
mcc_mce_vana.jpg6. Záchytná vana
Ve spodní části chladicí věže je osazena laminátová záchytná vana. Vana slouží k zachycení vody sprchovacího okruhu chladicí věže. Voda je z vany dále čerpána sacím potrubím do čerpadla sprchovacího okruhu. Do vany je osazeno el. topení pro zajištění ochrany sprchovacího okruhu před zamrznutím při případné odstávce v zimním období.
mcc_mce_stena.jpg7. Kompletně odnímatelná servisní stěna chladicí věže
Pro zajištění přístupu do chladicí věže je jedna ze stěn odnímatelná nebo osazena servisním vstupem.

mcc_mce_oplasteni.jpg8. Sendvičové opláštění chladicí věže, materilál sklolaminát
Opláštění tvoří sendvičový 22 mm silný panel. Tento typ panelu je vyroben s dvojitou laminátovou stěnou, ve které je vložen podpůrný materiál. Laminátová stěna je opatřena ochrannou gel-vrstvou proti vlivům UV záření, případně vysokým teplotám chlazené vody a poškození v důsledku vlivů agresivních látek obsažených v chlazené vodě. Popsaným řešením je zajištěna vysoká mechanická odolnost a dobrá absorpce hluku proudící vody uvnitř chladicí věže.

mcc_mce_cerpadlo.jpg9. Čerpadlo sprchovacího okruhu
Pro zajištění cirkulace sprchovací vody z vany do trysek je u vany chladicí věže osazeno sprchovací čerpadlo, které vody z vany chladicí věže čerpá plastovým potrubím do vnitřního rozvodu sprchovací vody.
mcc_mce_zaluzie.jpg10. Žaluzie v prostoru přívodu vzduchu do chladicí věže, materiál PVC
V případě dodávky chladicí věže s vanou jsou osazeny žaluzie pro zajištění dostatečného přívodu vzduchu do chladicí věže ve spodní části pod chladicí vestavbou.
Obrázek vícebuňkového provedení chladicí věže MCC / MCE
mcc_mce_vezvicebunkova.jpg

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena