header 1000

A+ A A-

Chladící okruhy - kompletní technologie cirkulačního okruhu

Následující informace jsou pouze základní, v případě vašeho zájmu nás kontaktujte v sekci KONTAKT s požadavkem na zaslání dokumentace chladících okruhů a zašleme vám od každého uspořádání chladícího okruhu všeobecné technologické schéma s popisem a specifikací výhod daného řešení pro lepší posouzení vhodnosti konkrétní instalace pro vaši aplikaci. Případně vás navštívíme a na místě navrhneme ideální řešení na základě vašich požadavků a současných technických možností v této oblasti.

Naše společnost nabízí projekt chladícího okruhu, dodávku a montáž technologie včetně potrubních rozvodů, uvedení do provzu kompletní technologie.

Chladící okruh - základní součásti otevřeného a uzavřeného chladícího okruhu:

 • Chladící věž
 • Oběhová čerpadla
 • Technologie úpravny vody
 • Akumulační jímka
 • Filtrace
 • El. rozvaděč včetně M+R pro zajištění regulace chladící věže a celého chladícího okruhu
 • Stavba čerpací stanice, případně betonového bazénu pod chladící věž
 • Chladící okruhy můžeme rozdělit podle použití na okruhy s otevřeným a uzavřeným systémem chlazení

Chladící okruhy s otevřeným systémem chlazení:

 • Jednookruhové provedení
  Chladící voda je přivedena na chlazenou technologii, kde dojde k jejímu oteplení. Voda je dále přivedena do chladící věže, kde je ochlazena a samospádem se vrací do akumulační jímky ( případně bazénu pod chladící věží ) a čerpadlem je čerpána opět na chlazenou technologii. Připojení chladící věže je tak přímo na potrubí otepelné vody z chlazeného zařízení.
 • Dvouokruhové provedení
  Dvouokruhové chladící okruhy jsou tvořeny dělenou akumulační jímkou ( případně děleným bazénem pod chladící věží ). Jímka je rozdělena na část s teplou ( okruh chladící věže ) a část s ochlazenou vodou ( okruh chlazeného zařízení ). Čerpadla z ochlazené části jímky čerpají vodu do chlazené technologie, kde se voda ohřeje a vrací se do oteplené části akumulační jímky. Čerpadla z oteplené části akumulační jímky čerpají vodu na chladící věž, kde se voda ochladí a gravitačně se vrací zpět do ochlazené části akumulační jímky.

U obou možností je uspořádáním chladícího okruhu řešena ochrana proti zamrznutí při odstávce v zimním provozu bez nutnosti instalace chladící věže s el. vytápěním.

Chladící okruhy s uzavřeným systémem chlazení:

 • Chladící okruh s uzavřeným systémem chladicí věže by měl být provozován jako tlakový. Voda oteplená na chlazené technologii je přivedena zbytkovým tlakem do trubek chladící věže, kde dojde k jejímu ochlazení a ochlazená voda je čerpadlem čerpána zpět do chlazené technologie.

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena