header 1000

A+ A A-

Chladící věže série PME – E

Popis konstrukce chladící věže série PME – E

Série PME - E vychází z koncepce nosné žárově zinkované ocelové konstrukce z profilované oceli (tloušťka materiálu 4 až 6 mm žárově zinkováno 600 g/m2). Uvedeným způsobem je zajištěna odolnost vůči okolnímu prostředí a vlivům chlazené vody. Ocelová konstrukce je opláštěna sadou laminátových sendvičových desek, které jsou odolné vůči vlivům UV záření a vysokým teplotám vody. Jedna z laminátových desek je kompletně demontovatelná pro usnadnění případných servisních prací. Ocelová konstrukce může být dodána v nerezovém provedení materiál AISI 304.
Výrobní řada série PME-E obsahuje 16 modelů pro chladící výkon od 580 kW do 2600 kW. Vzhledem k počtu modelů pro toto rozmezí výkonu je vždy možné navrhnout optimální velikost zařízené pro požadované parametry chlazení a odvedení požadovaného výkonu. Chladící věže série PME - E je možné dodat jako jednobuňkové nebo dvoubuňkové provedené (celek je tvořen jednou chladící věží nebo dvěma spojenými do jednoho celku). Dvoubuňkové provedení má výhodu v padesátiprocentní záloze pro případ nutnosti provedení servisu na jedné ze dvou provozních buněk. Chladící věže série PME-E je možné dále sestavovat do větších celků, které se vytvoří spojením jednotlivých zařízení. Velikost tohoto kompaktu potom závisí na požadovaném chladícím výkonu, velikosti a tvaru prostoru pro instalaci. Dále je možné věže série PME - E dodat včetně záchytné laminátové vany (možnost instalace na ocelové konstrukce, střechy atd.) nebo bez záchytné vany pro možnost instalace na betonový bazén. Při instalaci bez vany plní betonový bazén funkci základů a akumulační jímky.
Dále je možná dodávka v provedení pro kontejnerovou přepravu, kdy jsou jednotlivé části vyráběny s ohledem na optimální využití velikostí standartních kontejnerů pro přepravu a snadnou kompletaci na místě instalce.
Série PME-E může být dodána v tichém provedení, které umožní instalaci do prostorů s požadavkem na snížení hlučnosti.

 

Hlavní výhody konstrukce chladících věží série PME-E:

  • na dvoubuňkovém provedení je možnost rozdělení odváděného výkonu na 2 x 50% pro případ poruchy a nutnosti provedení servisních prací
  • optimální velikosti vzhledem k požadovanému výkonu
  • dosažení velkých odváděných výkonů s ohledem na možnost sestavení jednotlivých zařízení do větších celků
  • možnost dodávky nízkohlučného provedení
  • nízká cenu vzhledem k možnosti instalace na betonovou jímku bez záchytné laminátové vany pod každou věž (betonová jímka tvoří současně základ, který je vždy nutný pro jejich instalaci)
Model PME – E – chladící věž s otevřeným systémem chlazení
pme_vez.jpg

pme_ventilator.jpg1. Axiální sací ventilátor s el. motorem (u větších průměrů ventilátorů s převodovkou)
V horní části je osazena axiální sací ventilátorová jednotka pro zajištění proudění vzduchu uvnitř chladící věže. Ventilátorová jednotka je tvořena el. motorem a ventilátorem u větších průměrů ventilátorů je z důvodu nutnosti redukování otáček ventilátoru použita převodovka nebo vícepólový pomaloběžný motor. Základní provedení obsahuje jedno-otáčkový el. motor, který je možné osadit externím frekvenčním měničem pro plynulou regulaci otáček ventilátorové jednotky a tím i plynulou regulaci výkonu. Další možností je osazení dvou-otáčkového el. motoru ventilátoru. Materiál lopatek ventilátoru je hliník nebo laminát.

pme_potrubi.jpg2. Potrubní rozvod chlazené vody, materiál PVC (alt. polypropylen)
Pro zajištění maximálního výkonu je nutné optimální rozstříknutí vody na plochu technologické vestavby. K tomuto slouží vnitřní rozvod vody, který rozvádí vodu z hlavního připojovacího potrubí na jednotlivá ramena vnitřního rozvodu.
pme_trysky.jpg3. Sada rozstřikovacích samočištících trysek, materiál polypropylen
Každé z ramen vnitřního rozvodu vody je osazeno sadou trysek, která rozstřikuje vodu na technologickou vestavbu. Voda v tryskách rotuje, čímž vyplavuje případné usazeniny nerozpustných látek obsažených ve vodě a brání tak jejich ucpávání. Pro silně znečištěnou vodu je možné dodat speciální trysky určené pro tento druh provozu.
pme_konstrukce.jpg4. Nosná konstrukce, materiál žárově zinkovaná ocel (alt. nerez)
Ocelová žárově zinkovaná konstrukce (za příplatek možné provedení AISI 304) v horní části osazena ventilátorovou jednotkou. Střední část tvoří technologická vestavba a spodní část nasávací otvory a záchytná vana u provedení s vanou.

pme_nadrz.jpg5. Sběrná nádrž pro zachycení vody, materiál sklolaminát
Zařízení je možné osadit na betonovou jímku nebo na vlastní vanu. V případě instalce na záchytnou vanu slouží vana ke svedení vody z technologické vestavby do potrubí ochlazené vody.

pme_oplasteni.jpg6. Sendvičové opláštění chladící věže, materiál sklolaminát
Opláštění tvoří sendvičový 22 mm silný panel. Tento typ panelu je vyroben s dvojitou laminátovou stěnou, ve které je vložen podpůrný materiál. Laminátová stěna je opatřena ochrannou gel-vrstvou proti vlivům UV záření, případně vysokým teplotám chlazené vody a poškození v důsledku vlivů agresivních látek obsažených v chlazené vodě. Popsaným řešením je zajištěna vysoká mechanická odolnost a dobrá absorpce hluku proudící vody uvnitř chladící věže.

pme_stena.jpg7. Kompletně odnímatelná servisní stěna Pro zajištění přístupu v případě servisních úkonů je jedna ze stěn odnímatelná nebo osazena servisním vstupem.

pme_desky.jpg8. Technologická vestavba - desky chladící výplně, materiál PP (alt. PVC), rozteč desek 12 mm (alt. 19 mm)
U otevřeného způsobu chlazení je pro zajištění maximálního výkonu nutné zajistit co největší plochu, ze které se bude chlazená voda odpařovat do proudícího vzduchu. Z tohoto důvodu jsou osazeny speciálně tvarované desky, které mají vroubkovaný povrch pro poskytnutí maximální plochy pro odpařování vody. Jednotlivé desky jsou k sobě svařovány nebo stloukány do větších bloků z důvodu usnadnění manipulace při montáži a případném servisu.

Možnost dodání pro:

  • Čistou vodu
  • Částečně znečištěnou vodu
  • Velmi znečištěnou vodu
pme_eliminator.jpg9. Zachycovač kapek (eliminátor), materiál PP (alt. PVC)
Rozstříknuté kapičky vody se dostávají do proudícího vzduchu a je nutné minimalizovat množství vody, která tímto způsobem odchází do oklního vzduchu. Z uvedeného důvodu jsou v horní části pod ventilátorovou jednotkou osazeny eliminátory. V eliminátorech dochází vlivem změny rychlosti a směru proudícího vzduchu k zachycení kapiček vody, které se následně vracejí zpět do technologické vestavby. Materiál eliminátorů je PVC nebo PP.

pme_zaluzie.jpg10. Žaluzie v prostoru přívodu vzduchu, materiál PVC
V případě dodávky s vanou jsou osazeny žaluzie pro zajištění dostatečného přívodu vzduchu do technologické vestavby. Žaluzie jsou instalovány ve spodní části pod technologickou vestavbou.

Instalace chladících věží na betonovou jímku:

pme_jimka_01.jpgpme_jimka_02.jpgpme_jimka_03.jpg

Instalace se záchytnou laminátovou vanou:

pme_vana_01.jpgpme_vana_02.jpgpme_vana_03.jpg

Zobrazeno: 5305

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena