header 1000

A+ A A-

Model PMD

pmd_vez_01.jpgChladicí věže série PMD vychází z koncepce chladicích věží série PMS se sklolaminátovou konstrukcí chladicí věže. Sklolaminátový plášť je odolný vůči UV záření a vysokým teplotám chladicí vody, která může být do chladicí věže přivedena. Použitím sklolaminátu pro nosnou konstrukci je zajištěna vysoká odolnost proti korozi a nízká hmotnost.
Chladicí věž PMD je vždy tvořena dvěma buňkami, které jsou spojeny do jednoho kompletu chladicí věže. Uvedené řešení má výhodu především v padesátiprocentní záloze pro případ nutnosti provedení servisu na jedné ze dvou provozních buněk chladicí věže. V případě servisu na jednobuňkové chladicí věži musí dojít k odstávce chlazení. Další výhodou je rozdělení odváděného chladicího výkonu na 2 x 50%, což umožňuje například v kombinaci s osazením frekvenčního měniče na jedné ze dvou provozních ventilátorů lepší regulaci chladicího výkonu a snížení provozních nákladů vzhledem k provozním podmínkám.
Výrobní řada chladicích věží série PMD obsahuje 4 modely pro chladicí výkon od 480 kW do 860 kW.
Chladicí věže série PMD je možné dodat včetně záchytné vany ( možnost instalace na ocelové konstrukce, střechy atd. ), nebo bez záchytné vany pro možnost instalace na betonový bazén. Při instalaci bez vany plní betonový bazén funkci základů chladicí věže a akumulační jímky. 

 

Hlavní výhody konstrukce chladicích věží série PMD:

  • možnost rozdělení odváděného chladicího výkonu na 2 x 50% pro případ poruchy a nutnosti provedení servisních prací.
  • možnost plynulé regulace chladicích výkonů a minimalizaci provozních nákladů
  • nízkou cenu vzhledem k možnosti instalace na betonovou jímku bez záchytné laminátové vany pod každou chladicí věž (vana tvoří současně základ chladicí věže, který je vždy nutný pro jejich instalaci)
Model PMD – sklolaminátová chladicí věž s otevřeným systémem chlazení
pmd_vez.jpg

pmd_ventilator.jpg1. Axiální sací ventilátor s el. motorem
Chladicí věž v horní části obsahuje axiální sací ventilátorovou jednotku pro zajištění proudění vzduchu uvnitř chladicí věže. Je tvořena el. motorem, na který je přímo osazen ventilátor. Základní provedení obsahuje jedno-otáčkový el. motor, který je možné osadit externím frekvenčním měničem pro plynulou regulaci otáček ventilátorové jednotky a tím i plynulou regulaci výkonu chladicí věže. Materiál lopatek ventilátoru je hliník nebo laminát.

pmd_trubky.jpg2. Potrubní rozvod chlazené vody, materiál PVC (alt. polypropylen)
Pro zajištění maximálního chladicího výkonu je nutné optimální rozstříknutí chlazené vody na plochu chladicí vestavby. K tomuto slouží vnitřní rozvod vody, který rozvádí vodu z hlavního připojovacího potrubí na jednotlivá ramena vnitřního rozvodu vody.
pmd_trysky.jpg3. Sada rozstřikovacích samočistících trysek, materiál polypropylen
Každé z ramen vnitřního rozvodu vody je osazeno sadou trysek, která rozstřikuje vodu na chladicí vestavbu. Voda v tryskách rotuje, čímž vyplavuje případné usazeniny nerozpustných látek obsažených v chladicí vodě a brání tak jejich ucpávání. Pro silně znečištěnou vodu je možné dodat speciální trysky určené pro tento druh provozu.

pmd_konstrukce.jpg4. Nosná konstrukce chladicí věže, materiál laminát
Nosnou konstrukci chladicí věže tvoří samonosná laminátová skořepina. Na vnější straně laminátové konstrukce chladicí věže je povrchová ochrana s ochranou proti vlivům UV záření. Vnitřní stěna je odolná proti vlivům vysokých teplot chlazené vody. Konstrukce chladící věže obsahuje servisní okno pro zajištění kontroly stavu vnitřní části chladicí věže.

pmd_desky_vyplne.jpg5. Desky chladicí výplně, materiál PP (alt. PVC), rozteč desek 12 mm (alt. 19 mm)
U otevřeného způsobu chlazení je pro zajištění maximálního chladicího výkonu nutné zajistit co největší plochu, ze které se bude chlazená voda odpařovat do proudícího vzduchu. Z tohoto důvodu jsou v chladicí věži osazeny speciálně tvarované desky, které mají vroubkovaný povrch pro poskytnutí maximální plochy pro odpařování vody. Jednotlivé desky jsou k sobě svařovány nebo stloukány do větších bloků z důvodu usnadnění manipulace při montáži, případném servisu.

Možnost dodání pro:

  • Čistou vodu
  • Částečně znečištěnou vodu
  • Velmi znečištěnou vodu
pmd_eliminator.jpg6. Zachycovač kapek (eliminátor), materiál PP (alt. PVC)
Rozstříknuté kapičky vody v chladicí věži se dostávají do proudícího vzduchu a je nutné minimalizovat množství vody, která tímto způsobem odchází z chladicí věže. Z uvedeného důvodu jsou v horní části pod ventilátorovou jednotkou osazeny eliminátory. V eliminátorech dochází vlivem změny rychlosti a směru proudícího vzduchu k zachycení kapiček vody, které se následně vracejí zpět do chladicí věže. Materiál eliminátorů je PVC nebo PP.
pmd_nadrz.jpgpmd_zaluzie.jpg7. Sběrná nádrž a žaluzie nasávacích otvorů
Chladicí věž je možné osadit na betonovou jímku nebo na vlastní vanu. V případě osazení na vanu slouží ke svedení vody z chladicí vestavby do potrubí ochlazené vody.
V případě dodávky chladicí věže s vanou jsou osazeny žaluzie pro zajištění dostatečného přívodu vzduchu do chladicí věže ve spodní části pod chladicí vestavbou. Žaluzie dále zabraňují odstřiku chlazené vody do okolního prostoru.

Zobrazeno: 3729

Výběr z galerie

Design © eListing.cz 2013 | Všechna práva vyhrazena